Om oss

Forskningsindeksen er laget i forbindelse med et bachelorprosjekt på Høgskolen i Oslo og Akershus. Forskningsindeksen er utviklet av tre avgangsstudenter på studieprogrammet Anvendt datateknologi. Målet med Forskningsindeksen er å skape engasjement og underholdning rundt forskning.

Vi som utviklere av Forskningsindeksen har bredde i kompetanse, interesser og personligheter. Dette har medført at vi har kunne lage et system som presenterer oppsummeringslister av forskningsresultater, presentasjon av forskeres resultater og tilsvarende for institusjoner basert på antall publikasjoner. Det har vært en del av prosjektoppgaven å lage et nettsted som presenterer denne informasjonen, slik at det blant annet gir innsyn i hva skattebetalernes penger går til. Med vår kompetanse og et godt samarbeid med oppdragsgiver har dette vært mulig å realisere.

Vi som bachelorgruppe er en godt sammensveiset gjeng som også har arbeidet sammen i tidligere prosjekter.

Bilde av Frode Eika Sandnes.

Frode Eika Sandnes

Professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for informasjonteknologi.

Jeg forsker på brukergrensesnitt. Jeg er opptatt av innovative interaksjonsformer og gjenbruk av ferdigheter samt universell utforming.

Jeg arbeider også med mønstergjenkjenning, bildeanalyse og intelligente systemer.

Bilde av Jon Martin Skranes.

Jon Martin Skranes

Har interesse for backend-utvikling og er alltid på leting etter ny kunnskap og forbedringsmuligheter som utvikler.

Bilde av Stian Reistad Røgeberg.

Stian Reistad Røgeberg

Backend- og frontendutvikler med god sans for detaljer og ryddig kode. Alltid åpen for idéer og meget resultatorientert.

Bilde av Håkon Råen.

Håkon Råen

Har interesse for frontend-utvikling og har et godt øye for design og brukervennlighet. Alltid åpen for forbedringer og meget resultatorientert.