Ofte stilte spørsmål:

På forsiden til Forskningsindeksen er det mulig å søke på person- eller institusjonsnivå. For å søke på person skriver man inn navnet i søkefeltet og etter hvert som man skriver inn bokstaver vil det dukke opp en liste med forslag over personer. Trykk på ønsket person i listen for å søke på denne personen.

For å søke på institusjon benyttes nedtrekkslisten under søkefeltet. Når man trykker på navnet til en institusjon i nedtrekkslisten vil man bli navigert til informasjonssiden for ønsket institusjon.

Når man er inne på en person eller institusjons informasjonsside, er det mulig å søke på person og institusjon i toppmenyen uten å gå via forsiden hver gang.

Tallene viser hvor mange personer og institusjoner som ligger inne i Forskningsindeksen sin database.

Det vil si antall personer og institusjoner som det er blitt hentet informasjon om fra den åpne databasen til CRIStin.

Informasjonssiden om personer viser både aktive tilhørigheter og inaktive tilhørigheter.

Dersom en tilhørighet fortsatt er aktiv listes den øverst i sort.

Inaktive eller tidligere tilhørigheter listes ut i en egen liste under. Inaktive tilhørigheter er grå.

Meritter inneholder nøkkeltall om person eller institusjon X:

Norgesrangering - viser hvordan X er rangert i forhold til resten av landet basert på det nye tellekantsystemet for publikasjonspoeng.

Publikasjonspoeng - viser hvor mange publikasjonspoeng X har generert totalt.

Publikasjonsverdi - viser tilnærmet verdi totalt for publikasjonene til X.

I tillegg vises norgesrangering og totalt antall publikasjonspoeng basert på det gamle tellekantsystemet.

Statusen er en indikasjon på hvordan man er rangert i forhold til resten av landet basert på publikasjonspoeng.

Figuren viser antall publikasjoner for de ti siste årene.

Figuren er interaktiv og man kan holde musepekeren over en søyle for mer informasjon.

Det skilles mellom nivå 1 og nivå 2 publikasjoner. Dersom man trykker på "nivå 1" eller "nivå 2" kan man velge hvilke søyler som skal vises.

Totalt antall publikasjoner for et år er summen av de to nivå-søylene knyttet til gitt årstall.

Nedtrekkslisten gir mulighet for å velge visningsmodus for rangeringstabellene under nedtrekkslisten.

Når siden lastes inn er rangeringstabellene allerede sortert på publikasjonspoeng.

Det er også mulig å velge visningsmodus for antall publikasjoner totalt, publikasjonsverdi i kroner eller antall publikasjoner på nivå 2

Informasjonssiden for personer inneholder fire rangeringstabeller. Ved søk på institusjonsnivå vises to rangeringstabeller.

Likt for både personer og institusjoner er rangeringstabellene med overskrift "Norgeslista" og "År: XXXX":

"Norgeslista" viser total rangering basert på valgt visningsmodus. Tabellen viser rangering og verdi i forhold til alle andre personer eller institusjoner i landet.

"År:XXXX" (f.eks "År:2016") viser norgesrangeringen for et enkelt år. Året som vises er gitt ved nedtrekklisten markert med "Velg år: XXXX". Rangeringene som vises i den årlige tabellen er også avhengig av hvilken visningsmodus som er valgt i nedtrekkslisten for sortering.

Informasjonssiden ved personsøk inneholder i tillegg to tabeller for intern rangering for en institusjon som personen har en aktiv tilhørighet til. "Intern rangering for: XXX" viser rangering totalt internt for institusjonen og "Internt år: XXXX" viser intern rangering for valgt år.

Informasjonen som blir presentert på Forskningsindeksen er nøye kvalitetssikret ved innsamling fra CRIStin, men det vil alltid være en sjanse for at noe av informasjonen som er innsamlet går tapt i innsamlingsprosessen.

Derfor er det viktig å påpeke at informasjonen som vises på Forskningsindeksen ikke må brukes som beslutningsgrunnlag. Nettsiden er resultatet av et studentprosjekt som er først og fremst ment for underholdning og for å skape engasjement rundt forskningsmiljøet i Norge.

"Topplister" er en egen underside hvor det vises "Topp 10"-lister basert på forskjellige rangeringer.

Øverst i høyre hjørne av toppmenyen finner man en navigasjonslenke til siden for topplister.

Det vises topplister basert på årlig publikasjonsinformasjon i tillegg til lister basert på totalverdier.